KOLLA PÅ TV SERIEN

Nalle den sociala katastrofen

TV-serien från UR om social normer och regler

CIRKUS, MAGI OCH SOCIALA MISSLYCKANDEN

RÄTT RÄTT FEL

UR tv-serien om sociala normer och regler är nu även en live show.
Serien är skapad specifikt för särskola men live showen fungerar också utmärkt för 5-9 år.
Bäst är att kombinera så att man först ser tv-serien och sedan får man möta Nalle live.
 • Vad är Rätt Rätt Fel på en teater?
 • Vad är Rätt Rätt Fel när någon bjuder på kanelbullar?
 • Vad är Rätt Rätt Fel när man äter?
 • Är det alltid fel att misslyckas?

  "Den var så anpassad för våra elever"
       - Anette, pedagog, Lindeparken Gymnasiesärskola
  "Du var rolig. När kommer du tillbaka?"
      - elev, Lindeparken Gymnasiesärskola

Målgrupp: grund- och gymnasiesärskola
Längd: 40 minuter
Tekniska behov: teater med scen 6x6x3 meter

Subventionerade bokningar i Stockholm genom

Kulan Stockholms Stad
Kulturkatalog DIS/Region Stockholm


målgrupp: unga vuxna, klass 5-9 och gymnasiet
Plats: klassrum eller samlingssal
Tid: 40min (show + samtal)

KLASSRUMSTEATER OM PSYKISK OHÄLSA
SKAV

Magi och misslyckanden.Nalle Katastrof besöker er med magiska trick och filosofiska livsfunderingar om psykisk hälsa.
Skav rör om i tystnadskulturen kring psykisk ohälsa, inspirerar till dialog och erbjuder konkreta verktyg som publiken kan ta med sig.

Skav tar upp frågeställningar som
 • vem kan man prata med om livets svåra?
 • när är det psykisk ohälsa och när är det livsskav?
 • tabun som ensamhet, misslyckanden och suicid

Den ökning i psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk vård och har försämrade
möjligheter att 
etablera sig i samhället. På sikt kan en ökande grupp av psykiskt sjuka barn och ungdomar utgöra ett växande folkhälsoproblem.
- Socialstyrelsen