Målgrupp: unga vuxna, klass 5-9 och gymnasiet
Plats: klassrum eller samlingssal
Tid: 40min (show + samtal)

Skav

Magi och misslyckanden
Nalle Katastrof besöker er med magiska trick och filosofiska livsfunderingar om psykisk hälsa.
Skav rör om i tystnadskulturen kring psykisk ohälsa, inspirerar till dialog och erbjuder konkreta verktyg som publiken kan ta med sig.

Skav tar upp frågeställningar som
  • vem kan man prata med om livets svåra?
  • när är det psykisk ohälsa och när är det livsskav?
  • tabun som ensamhet, misslyckanden och suicid

Den ökning i psykisk ohälsa som skett bland ungdomar har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk vård och har försämrade
möjligheter att
etablera sig i samhället. På sikt kan en ökande grupp av psykiskt sjuka barn och ungdomar utgöra ett växande folkhälsoproblem.
- Socialstyrelsen